WOKImprezyKontaktBiuletyn Informacji Publicznej
Ładowanie animacji proszę czekać...

Informacja o imprezie


Tytuł: "Rok 1807 na Krajnie i Pomorzu - sesja historyczna"
Termin: 1997-05-15
Rodzaj: spotkanie
Miejsce: Akademia Techniczno Rolnicza, ul. Kaliskiego 7 - Bydgoszcz
Organizator: Departament Społeczno-Wychowawczy MON, Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego,Instytut Historii WSP w Bydgoszczy


Opis:
Godz. 8:00 - 8:50 - zwiedzanie wystawy "Mazurek Dąbrowskiego" w Muzeum POW, Godz. 9:00 - otwarcie sesji, godz. 9:10 - 9:40 - Sprawa polska na przełomie XVIII/XIX wieku-wojny napoleońskie do pokoju w Tylży.prof.dr hab Zdzisław Żygulski (jun). godz. 9:40 - 10:10 - Legiony Polskie we Włoszech, płk dr Wojciech Mikuła, godz. 10:40 - 11:10 - Rok 1807 na Krajnie i Pomorzy, dr Hieronim Kroczyński, godz. 11:10 - 11:40 - Region bydgoski w latach 1806 - 1815. Sprawy polityczne, administracyjne i oświatowe. prof.dr habFranciszek Mincer, godz. 11:40 - 12:10 - Sylwetki generałów napoleońskich i ich związki z Bydgoszczą i regionem. dr Zdzisław Biegański, K o m u n i k a t y : godz. 12:20 - 12:30 - Uzbrojenie oddziałów polskich w l. 1806-1807. płk. mgr Wojciech Zawadzki, godz. 12:30 - 12:40 - Szabla Jana Henryka Dąbrowskiego, dr Włodzimierz Kwaśniewicz, godz. 12:40 - 12:50 - Działania wojenne na Bałtyku w roku 1807. kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski, godz. 12:50 - 13:00 - Niektóre zabytki napoleońskie w zbiorach Muzeum Okręgowego im.L.Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, mgr Zdzisław Hojka, godz. 13:00 - 13:10 - Mazurek Dąbrowskiego jako kwintesencja poglądów społeczno-politycznych Józefa Wybickiego, dr Marek Zieliński, godz. 13:10 - 13:20 - Działalność oświatowo-wychowawcza w Legionach, ppłk dr Dariusz Radziwiłłowicz, godz. 13:20 - 13:30 - Kultywowanie tradycji Legionów na przykładzeie jednostek wojskowych Pomorskiego Okręgu Wojskowego. ppłk. mgr Jerzy Lewic, godz. 13:30 - 14:00 - Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie sesji. prof.dr hab Włodzimierz Jastrzębski.

Godzina: 8:00-14:00